Атлетика

СТВОРИМО СПОРТСКЕ НАВИКЕ
Школа атлетике

Школа атлетике реализује се у оквиру пројекта „Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану – RеLОаD“ којег финансира Европска унија (ЕУ) а имплементира Развојни програм Уједињених нација (UNDP).

 

Спортски клуб „МД КЛИНЦИ“ је организација цивилног друштва која ће реализовати пројекат под називом СТВОРИМО СПОРТСКЕ НАВИКЕ који треба да допринесе бољој инклузији рањивих група у нормалне друштвене токове, да створи бољу интеракцију дјеце са развојним потешкоћама и типичне дјеце кроз заједничко учешће у новооснованој секцији „Школа атлетике“ у Модричи. Партнер у реализацији пројекта је „Удружење за помоћ ментално недевољно развијеним лицима“.

 

Циљ је створити услове за повећање броја дјеце и младих који се баве професионалнo и рекреативно спортом, са акцентом на учешће дјеце са развојним потешкоћама, кроз стварање нових спортских дисциплина и промоцију спорта. Пројекат треба да резултира промоцијом и омасовљавањем спорта међу дјецом и младима, подизањем свијсти о важности бављењем спорта код дјеце и родитеља, као и већим укључивањем дјеце са развојним потешкоћама у спортске активности и рекреацију.

 

Циљна група пројекта су дјевојчице и дјечаци предшколског и млађег школског узраста од 6-14 година и њихови родитељи.

 

Поред покретања нове секције „Школе атлетике“ пројекат укључује и развој постојеће гимнастичке секције и стручно предавање намијењено родитељима „Правилан развој дјетета“ како би се родитељи информисали о важности бављења спортом за правилан психо-физички развој дјеце.

 

Пројекат се проводи у складу са „Стратегијом развоја општине Модрича 2017-2026. године“.

 

Пројекат се реализује у периоду од девет мејсеци и то, од 16.09.2019. године до 16.06.2020. године.

 

Контакт особа: Горан Тадић, координатор пројекта

00 387 65 728 388, mdklinci@gmail.com

Zastava-EU

СПОНЗОРИ И ПРИЈАТЕЉИ