ЦИЉ

ЦИЉ Спортског клуба ”МД КЛИНЦИ” је да што већем броју дјеце узраста 4-14 година омогући позитиван и вишестрани развој психофизичких способности и особина примјеном што различитијег садржаја (у игри и спорту), као и:

• Превентива од деформитета кичменог стуба, ногу и стопала
• Унапређење здравља дјеце
• Развој моторичких способности
• Развој интелектуалних способности
• Социолошки развој дјеце
• Побољшање емотивног и психолошког стања дјеце
• Стварање пуновриједне, способне, здраве личности дјетета
• Унапређење педагошког рада са дјецом
• Усавршавање и едукација кадрова у раду са дјецом
• Селекција дјеце у спортске клубове
• Откривање, вођење и праћење талентоване дјеце

У Малој школи спорта се такође развија и жеља за сазнањем, за сталним учењем новог, што треба да је једна од најважнијих карактеристика савременог човјека.

Све се то преноси и у свакодневни живот и активности код куће, у школи и на улици, што значајно утиче на њихово цјелокупно моторичко понашање и формирање боље структуре личности дјетета, а касније и одраслог човјека.

cilj1
cilj-kluba

СПОНЗОРИ
И ПРИЈАТЕЉИ КЛУБА