O КЛУБУ

О Клубу

Спортски клуб „МД КЛИНЦИ“ основан је 2010. године како би најмлађим Модричанима (дјеци 4-14 година) омогућио прије свега здраво, занимљиво и кроз (усмјерену) игру физички и интелектуално богато одрастање. Клуб је регистрован у Министарству породице, омладине и спорта Републике Српске (Рјешење број: 20.01/660-1404/10). У Регистар спортских и других организација у области спорта уписан је под регистарским бројем: 20/25-01-14/777.

Кроз два, три или четири тренинга седмично (час у сали траје 60 минута), такмичења, посјете спортским манифестацијама и приредбама, кроз допунске активности у природи и кроз гостовања другим клубовима и другим градовима, млади спортисти стичу рану спортску едукацију као и неопходну ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ.

Спортски клуб ”МД КЛИНЦИ” је једини спортски клуб на општини који окупља дјецу предшколског и млађег школског узраста, а управо је то период који је један од ризичнијих за настанак тјелесних деформитета, али и период у коме се моторичке и друге способности могу највише развити.

Клуб велику пажњу посвећује популаризацији школског спорта са циљем квалитетно проведеног слободног времена и стварања здравих животних навика.

КРАТАК ИСТОРИЈАТ КРОЗ ФОТОГРАФИЈЕ

СПОНЗОРИ
И ПРИЈАТЕЉИ КЛУБА

GYMS & STUDIOS
FRIENDS AND PARTNERS